MAB3 Geometria (2 op)

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen osaa käyttää ohjelmistoja kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa sekä geometriaan liittyvien sovellusten yhteydessä.  
  
Keskeiset sisällöt 

  • kuvioiden yhdenmuotoisuus 
  • suorakulmaisen kolmion trigonometria 
  • Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause 
  • kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen 
  • geometrian menetelmien käyttö tasokoordinaatistossa