RUB112 Ruotsin kirjoit­taminen ja kuuntelu 2 op

Moduuli on tarkoitettu 2. vuoden opiskelijoille kuullunymmärtämisen lisäharjoitukseksi ja kehittämään opiskelijan kirjoittamistaitoja erityyppisten kuuntelu- ja kirjoitustehtävien avulla. Samalla laajennetaan sanavarastoa ja kerrataan perusrakenteita. 

Moduuli ei sovellu itsenäiseksi opintosuoritukseksi.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty