SAB38 Perustaso 5 (2 op)

Moduulissa luetaan ja tulkitaan eri tasoisia ja pituisia tekstejä sekä vahvistetaan tekstien tulkitsemiseen tarvittavia strategioita. Lisäksi syvennetään taitoa tuottaa kieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon viestin vastaanottaja. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti. Sisältöinä käytetään mm. ajankohtaisia aiheita kohdekielisistä medioista ja harjoitellaan lähdekritiikkiä.  


Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.