In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Uskonto Uskonto

UE3: Ihmisen elämä ja etiikka

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen (AK 1, 2, 3, 5, 6)
  • saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun (AK 1, 2, 4)
  • ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan (AK 1 – 7)
  • saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja  ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin (AK 3, 4, 7)
  • ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan (AK 2, 3)
  • ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteluja (AK 3).

Keskeiset sisällöt

  • ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema
  • kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta
  • hyvän ja pahan käsitteet
  • kristillinen etiikka ja etiikan teoriat
  • yksilöeettisiä kysymyksiä
  • yhteiskuntaeettisiä kysymyksi