Yhteiskuntaoppi

YH5: Yhteiskuntaopin kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssilla käydään läpi opiskeltujen  yhteiskuntaopin (Yh1-4) kurssien keskeiset sisällöt. Kurssi on tarkoitettu tukemaan ylioppilaskokeen reaalikokeessa yhteiskuntaopin kirjoittavien opiskelijoiden valmistautumista reaalikokeeseen. Kurssilla syvennetään jo opiskeltuja asioita ja harjoitellaan erityyppisiin reaalikokeen tehtäviin vastaamista kertauskirjojen ja vanhojen yo-tehtävien avulla. Kurssin voi suorittaa vasta kun on suorittanut kaikki kirjoittamansa aineen pakolliset kurssit  (Yh 1-3).

Keskeiset sisällöt  

  • kerrataan keskeisiä asioita ja teemoja historian ja yhteiskuntaopin kurssien sisällöistä  
  • opiskelija valmistautuu reaalikokeeseen 

Arvosana: Suoritettu/Hylätty