Yhteiskuntaoppi

YH5: Historian ja yhteiskuntaopin kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssilla käydään läpi opiskeltujen historian (Hi 1-6) ja/tai yhteiskuntaopin (Yh1-4) kurssien keskeiset sisällöt. Kurssi on tarkoitettu tukemaan ylioppilaskokeen reaalikokeessa historian ja/tai yhteiskuntaopin kirjoittavien opiskelijoiden valmistautumista reaalikokeeseen. Kurssilla syvennetään jo opiskeltuja asioita ja harjoitellaan erityyppisiin reaalikokeen tehtäviin vastaamista kertauskirjojen ja vanhojen yo-tehtävien avulla. Kurssin voi suorittaa vasta kun on suorittanut kaikki kirjoittamansa aineen pakolliset kurssit (Hi 1-3) ja/tai (Yh 1-3).

Keskeiset sisällöt  

  • kerrataan keskeisiä asioita ja teemoja historian ja yhteiskuntaopin kurssien sisällöistä  
  • opiskelija valmistautuu reaalikokeeseen 

Arvosana: Suoritettu/Hylätty