Ajankohtaista

< Takaisin

Myytävien omakotitonttien haku alkaa lauantaina 7.2.2015

Talvikuva: Soittajankangas, Arkkitehdit M3 Oy

Oulun kaupungista Metsokankaalta, Hiukkavaaran Soittajakankaalta, Kiulukankaalta, Kivikkokankaalta,  Ritaharjusta, Haukiputaan Heitonkankaalta, Holma-Haapajärveltä ja Vahtolasta sekä Oulunsalon Niemenrannasta on haettavana yhteensä 151 myytävää omakotitonttia. Hakuaika alkaa lauantaina 7.2.2015 klo 9-13 teemapäivällä, osoitteessa Solistinkatu 2, Ympäristötalo - Karjasilta.

Tarjousten perusteella myytäviä omakotitontteja

Hiukkavaaran Soittajankankaan alueelta        6 kpl
Ritaharjun Varpukankaalta                          4 kpl


Kiinteähintaisia omakotitontteja

Metsokankaan kaupunginosasta                  10 kpl
Kivikkokankaan kaupunginosasta                 35 kpl
Hiukkavaaran Soittajakankaan alueelta         11 kpl
Kiulukankaan alueelta                                10 kpl
Ritaharjun kaupunginosasta                        44 kpl
Holma-Haapajärvi I alueelta                         9 kpl
Heitonkankaan alueelta                               2 kpl
Vahtolan alueelta                                       1 kpl
Niemenrannan alueelta                                9 kpl

Hakumateriaali löytyy internetistä www.ouka.fi/tontit ja Karttatiellä http://kartta.ouka.fi/ hakemuksen voi jättää sähköisesti. Tonttien hakuaika päättyy sunnuntaina 1.3.2015.

Hiukkavaaran Soittajankangas on selkeä uusi kohde, josta on tulossa myyntiin 17 omakotitonttia. Soittajankankaan tontit sijoittuvat lähimmäksi kaupungin keskustaa. Uusi Oulujoen ylittävä, rakenteille tuleva Poikkimaantien siltayhteys parantaa merkittävästi koko Hiukkavaaran saavutettavuutta. Soittajankangas sijoittuu hyvin kaukolämmön piiriin ja siellä kokeillaan asukkaille edullista jätteiden yhteiskeräystä.

Kaikki kaupungin myyntitontit sijoittuvat kaupungin palveluihin nähden mukavasti ja pääosin jo valmiin kunnallistekniikan piiriin.

Kaupunki on ottanut käyttöön verkkoasioinnin tontinhakujärjestelmään sekä rakennuslupaan liittyvän rakennusvalvonnan asiointi- ja lupapalvelun. Asiantuntijat esittelevät verkkojärjestelmien käyttöä tonttipäivillä.

Verkkoasiointi:
Tontit: http://kartta.ouka.fi/IMS/?REQUEST=SiteSearch
Rakennusvalvonnan verkkoasiointi- ja lupapalvelun https://e-kartta.ouka.fi/ePermit

Tonttipäivillä järjestään tietoiskuja energia- ja jätehuoltoon liittyvistä asioista sekä esitellään Hiukkavaaran 3D-mallennusta.

Oiva Roina, Oulun Jätehuollon maskotti vierailee tonttipäivillä 7.2.2015 klo 10 - 11, Ympäristötalolla.

Lisätietoja:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, maanmittausteknikko Timo Sarkkinen p. 044 703 2367 ja maanmittausinsinööri Kari Viik p. 040 575 8082

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.