Hiukkavaara, kestävä pohjoinen talvikaupunki

Hiukkavaara on uuden Oulun ja koko Pohjois-Suomen suurin lähivuosikymmenien aikana rakentuva kaupunginosa. Vanhan kasarmialueen ympärille tulee asuntoja noin 20 000 uudelle asukkaalle. Lisäksi uusi Hiukkavaaran keskus palvelee valmistuttuaan noin 40 000 lähiseudulla asuvaa oululaista.

Hiukkavaara on kestävä pohjoinen talvikaupunki – kaupunginosa, joka on käyttäjälähtöinen, älykkään energiatehokas ja neljän vuodenajan kaupunkielämän keskus.

Mistä syntyy hyvä kaupunki ja oma kaupunginosa? Millaisia koteja, pihoja ja kortteleita Hiukkavaaraan pitäisi suunnitella? Ja millaisessa kaupungissa tulevaisuuden hiukkavaaralainen haluaa asua?

Tule mukaan kehittämään Hiukkavaaraa. Tulevaisuuden mallikaupunginosaa suunnitellaan juuri Sinulle.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Ajankohtaista

< Takaisin

Hiukkavaaran asemakaavaluonnos nähtävillä. Vastaa kyselyyn, oletko päässyt vaikuttamaan Hiukkavaaran suunnitteluun?

Oulun Hiukkavaaraan suunnitellaan ja rakennetaan uuden Oulun ja koko Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa. Vanhan kasarmialueen ympärille tulee asuntoja 20 000 uudelle asukkaalle. Lisäksi uusi Hiukkavaaran keskus palvelee 40 000 lähiseudulla asuvaa oululaista. Uudesta Hiukkavaarasta halutaan vetovoimainen ja laadukas asuinympäristö. Tärkeitä teemoja ovat pohjoisen kaupunkisuunnittelun ja talvikaupungin hyvät ratkaisut, laadukkaat palvelut, järkevä tietotekniikan hyödyntäminen elinympäristössä, energiatehokkuus ja yrittäjyyden tukeminen.

Hiukkavaaran kaupunginosan osaa koskeva asemakaava,564-2077 (Hiukkavaaran keskus),on nähtävillä 16.5. – 19.6.2014 Oulu10-palveluissa, Torikatu 10 sekä internetissä Hiukkavaarakeskus

Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana osallisilla ja kuntalaisella on mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta internetissä nähtävillä

Tämän lisäksi Hiukkavaaran kehittämistä koskevaa palautetta kerätään kuntalaisilta PATIO-foorumilla olevien kyselyiden ja keskusteluiden kautta. Nyt PATIO-foorumilla kysytään mielipiteitä siitä, ovatko kuntalaiset päässeet vaikuttamaan Hiukkavaaran suunnitteluun riittävästi? Kyselyyn voit osallistua myös eripuolilla Oulun kaupunkia sijaitsevien UBI-näyttöjen kautta.

Hiukkavaaran kyselyihin ja keskusteluihin voi osallistua PATIO-foorumilla www.patiolla.fisekä UBI-näytöillä 3.-19.6.2014.

Suunnitelmia esitellään myös kolmiulotteisen kaupunkimallin avulla Oulun ammattikorkeakoulun CAVE virtuaalilaboratoriossa 10.-11.6.2014, tilaisuuksiin on ilmoittautuminen internetissä virtuaalimalli  

Kyselyt toteutetaan yhteistyössä MAINIO-hankkeen kanssa.

Lisätietoja:
Oulun kaupunki: Leena Kallioniemi, p. 044 7032425, Jere Klami, p. 044 703 2412, Eini Vasu, p. 044 703 2402 ja Ari Saine, p. 044 497 3117, Internet-sivut Hiukkavaara

 

INURDECO onOulun kaupungin, Oulun yliopiston, Hartela-Forum Oy:n, Skanska Talonrakennus Oy:n ja Sonell:in yhteishanke, joka on TEKES -rahoitteinen. Hankkeessa kehitetään käyttäjälähtöistä ja laadukasta kaupunkiympäristöä hankeosapuolten yhteistyön avulla.

MAINIO-hankkeessa kehitetään menetelmiä käyttäjien mukaan ottamiseksi tuote- ja palvelukehitykseen ja luodaan yhden luukun periaatteella toimiva avoin innovaatioympäristö. Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa kehityshankkeessa on mukana: Oulun yliopisto (CIE ja Media Team Oulu), Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu sekä VTT. Hanketta hallinnoi CIE-tutkimuskeskus. MAINIO-hanke tuottaa PATIO-verkkofoorumin, UBI-näytöt sekä 3D-virtuaalilaboratorio Cave:n palvelut.  Lisätietoa www.mainio.eu

PATIOon verkkofoorumi, jossa käyttäjät voivat osallistua tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja antaa palautetta. PATIO on kehitetty Oulun kaupungin EU-rahoitteisessa Tulevaisuuden palveluyhteiskunta-hankkeessa. Palvelua on hallinnoinut vuodesta 2011 lähtien OULLabs (Oulu Urban Living Labs). Lisätietoa www.oullabs.fi, www.patiolla.fi.

UBI-näytöt mahdollistavat uudenlaisen vuorovaikutuksen kaupunkilaisten ja tietotekniikan välillä. UBI-näyttöjä on yhteensä 15 kpl julkisilla paikoilla Oulun kaupungin alueella. Lisätietoja: www.ubioulu.fi

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIUKKAVAARA-esitettä jaetaan Ympäristötalossa.