Kestävä kaupunkisuunnittelu

Havainnekuva Hiukkavaaran alueesta.

Hiukkavaara on Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta, jonne suunnataan suuri osa Oulun tulevaisuuden rakentamisesta. Kaupungin eri tahojen kanssa on yhteistyössä laadittu tiivis esitys, jossa esitellään Hiukkavaaran maankäytön toteuttamista, väestön kasvua, infran rakentamista ja palveluiden rakentumista.(18.6.2013, pdf)

Hiukkavaaran suunnittelun lähtökohtana on ollut kestävä kaupunkisuunnittelu. Aluesuunnittelun lähtökohtana on ollut ryhdikäs ja selkeä rakenne, jonne sijoittuu noin 10 000 asuntoa noin 20 000 asukkaalle. Suunittelussa on huomioitu erityisesti viihtyisyys, monipuolisuus ja energiatehokkuus, monipuolinen asuntotuotanto, väestörakenteen sekoittuminen, luonnonmukainen vesienkäsittely, kattava ja turvallinen kävely-, polkupyörä- ja ulkoilureitistöjen verkosto, joukko- ja autoliikenteen turvallisuus ja saavutettavuus, sekä hyvä palveluiden saavutettavuus.

Kestävä kaupunkisuunnittelu Hiukkavaaran suunnitelussa -esitys (pdf, 15.2.2013)

Hiukkavaaran aluebrändi (pdf, 15.4.2011)

Hiukkavaarasta tehdään talvikaupunkia – kaupunkitilaa, joka toimii hyvin kaikkina vuodenaikoina. Lumelle varataan reilusti tilaa, joten sitä ei tarvitse kuljettaa muualle. Talvikaupunkiajatteluun kuuluvat myös esimerkiksi talvitapahtumat  ja talviliikunta. Mahdollisuuksia tutkitaan talvikaupunkistrategiassa, jossa vertaillaan esimerkkejä ja kokemuksia muualta Suomesta ja maailmalta.

VTT-julkaisu (2012):
Kestävän yhdyskunnan rakentaminen
Näkökulmia ja liiketoimintamahdollisuuksia (pdf) 

-projektin tavoitteena on ollut lisätä ymmärystä siitä, millainen on kestävä yhdyskunta ja miten sellainen rakennetaan. Julkaisussa on kuvattu lyhyesti sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen ulottuvuuden teoriataustat ja esitelty arviointimenetelmiä sekä testattu niistä kahta Oulun Hiukkavaarassa.

Energia yhdyskuntasuunnittelussa -julkaisu 2013 (pdf), jossa  Hiukkavaara on esimerkkinä mukana. Julkaisu koostuu Aalto-yliopiston Aalto Professional Development -yksikön yhdyskuntasuunnittelijoiden asiantuntijakoulutuksen Energia yhdyskuntasuunnittelussa -koulutusohjelmassa (vuonna 2011–2012) tehdyistä lopputöistä. Töiden aiheet pureutuvat energiatehokkuuden ja ilmastokysymysten strategiseen huomiointiin eri kaavatasoilla sekä muutamien esimerkkialueiden energiahuollon ratkaisujen pohtimiseen ja suositusten antamiseen.

Energiaviisas rakennettu Oulu ERA17-julkaisu (pdf) (Hyväksytty Oulun kaupunginhallituksessa 11.12.2012 § 60). Raportti on ensimmäinen kaupunkikohtainen energiaviisaan rakentamisen tiekartta Suomessa. Tämä on Oulun kaupungin vastaus Ympäristöministeriön, Sitran ja Tekesin toimintaohjelman ERA17-energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 rakennettua ympäristöä koskevaan haasteeseen. Tavoitteena saavuttaa EU:n vuodelle 2020 asettamat ilmasto-tavoitteet vuoteen 2017 mennessä Suomen täyttäessä 100 vuotta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Asemakaava-arkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.