Palvelut

Hiukkavaaran kaavarungossa 24.1.2008 on määritelty seuraavat palvelut. Tavoitteet tarkistetaan ennen asemakaavatyön käynnistymistä.

Aluekeskusta, Hiukkavaaran keskusta

 • yhtenäiskoulu n. 900 oppilaalle
 • päiväkoteja
 • sosiaali- ja terveysasema
 • vanhusten palvelukeskus
 • kirjasto
 • nuorisotila
 • asukastila
 • kaksi kaupan suuryksikköä
 • erikoistavarakauppaa
 • seurakuntatilat
 • toimitiloja
 • urheilukeskus
 • keskusleikkipuisto

Paikalliskeskus, Puolukkakangas

 • yhtenäisperuskoulu n. 900 oppilaalle
 • päiväkoti
 • nuorisotila
 • asukastoiminta
 • kirjasto
 • seurakunnan tilat
 • päivittäistavaraliike
 • urheilukeskus

Vanha Hiukkavaara

 • huoltoasema
 • toimitiloja

Kaikille asuntoalueille päiväkoteja

Hiukkavaaran liikuntapalveluja

 • kaksi jalkapallokenttää
 • urheilukenttä / yleisurheilun suorituspaikat
 • jääpallokenttä
 • jäähalli
 • uimahalli
 • skeittihalli
 • kaksi liikuntasalia
 • liikunnallinen monitoimipuisto
 • Aallikkokankaan liikuntamaa
 • 250 kilometriä latuja
 • lähiliikuntapaikkoja

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
  90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Asemakaava-arkkitehti
  Leena Kallioniemi work
  044 703 2425
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.