Vanha Hiukkavaara - Hiukkavaara - Oulun kaupunki

Vanha Hiukkavaara Vanha Hiukkavaara


Vanha Hiukkavaara on tärkeä osa Hiukkavaaran kaupunginosan identiteettiä, ja liittyy kiinteästi tulevaan Hiukkavaaran keskukseen ja sen palveluihin. Alueen suunnittelussa pyritään huomioimaan alueelle jo syntynyttä toimintaa: entisellä kasarmialueella ja kantahenkilökunnan asuinalueella on mm. asuntoja, luovien alojen yrityksiä, Puolustusvoimat, Poliisi, taiteilijayhteisö ja harrastustoimintaa. Tavoitteena on luoda Vanhasta Hiukkavaarasta vahvan identiteetin omaava, persoonallinen ja omaleimainen sekä moderni ja kestävän kehityksen mukainen uusi asunto-, palvelu- ja työpaikka-alue.

Suunnittelu käynnissä

Vanha Hiukkavaara on viides kaavoitettavista Hiukkavaaran osa-alueista. 2008 laaditun Hiukkavaaran kaavarungon lähtökohtia tarkistetaan parhaillaan. Kaavarungossa on esitetty periaatteellisella tasolla alueen toiminnot, mitoitus, luonne, liikenteen, katujen, ympäristön, liikunnan sekä energia- ja vesihuollon perusratkaisut. Vanhan Hiukkavaaran alueelle on kaavarungossa osoitettu noin 2 000 asukasta ja 1 000 asuntoa. Kaavarungon tarkistaminen valmistuu tavoiteaikataulun mukaan loppuvuodesta 2017. Alueen asemakaavat tullaan laatimaan vaiheittain kaavarungon tarkistamisen valmistumisen jälkeen. Lisätietoa suunnittelun kulusta on osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Vanhan Hiukkavaaran kaavarunkovaihtoehdot nähtävillä 25.4-28.5.2017, osallistu ja anna palautetta!

Oulussa kehitetty 3D-sovellus tuo kaupunkisuunnittelun kaikille helposti lähestyttäväksi ja mahdollistaa kaupunkilaisten osallistumisen suunnitteluprosessiin uudella tavalla. Voit katsella malleja nyt kolmiuloitteisilla periaatemalleilla, jättää palautetta ja ehdotuksia suunnittelijoille facebookissa tai luoda oman mallisi. Tallentamalla suunnitelman voit jättää palautetta myös suoraan suunnitelmaan ilman Facebook-tunnuksia.

Voit myös antaa palautetta suunnitelmista sähköpostilla leena.k.kallioniemi(at)ouka.fi.

>>3D-sovellus

Asiakirjat

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 27
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.