Vanha Hiukkavaara - kaavarunko

Ilmakuva Vanhan Hiukkavaaran alueesta.


Vanha Hiukkavaara on tärkeä osa Hiukkavaaran kaupunginosan identiteettiä, ja liittyy kiinteästi tulevaan Hiukkavaaran keskukseen ja sen palveluihin. Alueen suunnittelussa pyritään huomioimaan alueelle jo syntynyttä toimintaa: entisellä kasarmialueella ja kantahenkilökunnan asuinalueella on mm. asuntoja, luovien alojen yrityksiä, Puolustusvoimat, Poliisi, taiteilijayhteisö ja harrastustoimintaa. Tavoitteena on luoda Vanhasta Hiukkavaarasta vahvan identiteetin omaava, persoonallinen ja omaleimainen sekä moderni ja kestävän kehityksen mukainen uusi asunto-, palvelu- ja työpaikka-alue.

Vanhan Hiukkavaaran kaavarunko ja rakennemalli sekä liikenteen, katujen, ympäristön, liikunnan, vesi-, energia- ja jätehuollon alustava suunnittelu, vireilläolon päättäminen
 

Yhdyskuntalautakunta on 24.5.2022 § 325 päättänyt vireilläolon koskien Vanhan Hiukkavaaran kaupunginosaa koskevaa Vanhan Hiukkavaaran kaavarunkoa ja rakennemallia, sekä liikenteen, katujen, ympäristön, liikunnan, vesi-, energia- ja jätehuollon alustavaa suunnittelua. Vanhan Hiukkavaaran alueella noudatetaan Uuden Oulun yleiskaavaa sekä ohjeellisena asemakaavojen laadinnassa Hiukkavaaran kaavarunkoa 2008 ja 2022.

 

Asiakirjat

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Asemakaava-arkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.