Oppaita ja ohjeita

Turvallisia vuosia -opas ikääntyneille: tietoa tapaturmien ehkäisemiseksi    (kotitapaturma.fi, pdf)

 Tulostettava tarkistuslista tapaturmien ehkäisemiseksi (kotitapaturma.fi, pdf)

Turvaohjeita senioreille (Rikoksentorjunta- neuvosto, pdf)

 

 

 

 

 

 

Oikeusopas väkivaltarikoksen uhreille
(rikosuhripäivystys)

Turvallinen kaatumistapa (Invaliidiliitto ry)

Tarkistuslista kaatumisten vaaratekijöistä, joihin voi itse vaikuttaa (pdf, UKK-instituutti)

Muistiliiton Turvallinen arki -tietopankki

Kodin turvallisuusasiat selkokielellä (Papunet)

Tutustu klikkaamalla turvalliseen kotiin (turvallinenkoti.net)

Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu (Suvanto ry)

Avun hakeminen kaltoinkohtelussa (suomi.fi)

Auttava puhelin ikääntyville (suvantory.fi)

Naisten linja (naistenlinja.fi)

Rikosuhripäivystys (riku.fi)

Myrkytystietokeskus (HUS.fi)

Hätätilanteet ja päivystys (pohde.fi)

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos (pelastustoimi.fi)