Arvioi kotihoidon tarpeesi

Voit arvioida mahdollisuuttasi saada kunnan myöntämää kotihoitoa. Kyselyn tulokset ovat suuntaa-antavia eivätkä oikeuta palvelun myöntämiseen tai kieltämiseen.

1. Toimintakykyni on alentunut niin merkittävästi, että tarvitsen apua päivittäisissä toiminnoissa (esim. pukeutuminen, wc käynnit, hygienian hoito, siirtyminen, liikkuminen, ruokailu, suihkuapu) toistuvasti, päivittäin tai useita kertoja viikossa. Avun tarve voi olla säännöllistä tai tilapäistä esim. leikkauksesta johtuvaa.
 
 
2. Toimintakykyni on alentunut niin merkittävästi, että tarvitsen apua lääkehoidossa ja tai sairauden hoidossa vähintään kerran viikossa (esim. insuliini, verikokeet, haavanhoito, leikkauksen jälkihoito) eikä minulla ole mahdollisuutta päästä terveysasemalle. Avun tarve voi olla säännöllistä tai tilapäistä.
 

Tietoa kotihoidosta

Mitä: Kotihoito on kotiin annettavaa asiakkaille maksullista palvelua.

Kotihoidon palvelut Oulussa (pohde.fi)

 

Lisätietoa kotihoidon palveluiden hankkimisesta voi kysyä:

Kysy lisää

Aino-neuvontapalvelu

Oulu10: Torikatu 10.
Puhelin: 044 703 4973
Katso aukioloajat Pohteen sivulta

 

Miten: Mikäli kotihoidon palveluun pääsykriteerit täyttyvät kunta voi järjestää kotihoitoa kunnan omana toimintana tai myöntää palvelusetelin asiakkaalle palveluiden hankkimista varten. Kotihoidon asiakkaiden omaisia ja läheisiä kannustetaan osallistumaan asiakkaan hoivan ja huolenpidon toteutukseen esim. ulkoilun, asiointi- ja saattoavun järjestämisessä. Asiakas voi hankkia tarvitsemiaan palveluja myös itse maksavana kolmannelta sektorilta (järjestöt, asukastuvat) tai yksityisiltä palvelutuottajilta.

Kenelle: Kotihoidon myöntäminen perustuu palvelutarpeenarviointiin (Hyvinvointilautakunta: 1.4.2013). Palvelutarpeenarviointi tarkoittaa asiakkaan toimintakyvyn monipuolista arviointia, jonka tekevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa/läheisensä kanssa.

- Kotihoidon palvelut on tarkoitettu paljon apua ja hoitoa tarvitseville asiakkaille, joiden toimintakyky on iän, sairauden tai vammaisuuden vuoksi alentunut merkittävästi.
- Asiakkaan kotona asuminen ja päivittäisistä henkilökohtaisista toiminnoista (esim. pukeutuminen, wc käynnit, hygienian hoito, lääkkeiden otto) suoriutuminen edellyttää tilapäistä tai säännöllistä henkilökohtaista tukea tai apua.

Tarkoitus: Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakasta asumaan itsenäisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella, joka tarkoittaa asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ylläpitämisen ja parantamisen tukemista. Kotihoidon tarkoitus on tukea asiakkaan voimavaroja ja osallisuutta. Palvelun suunnittelu ja toteutus perustuu asiakkaan omiin ja ympäristön voimavaroihin.

Säännöllinen kotihoito tarkoittaa vähintään kerran viikossa toteutettavaa kotihoitoa. Asiakkaat tarvitsevat apua mm. lääkkeiden otossa, pukeutumisessa, ruokailussa, wc käynneillä, henkilökohtaisen hygienian hoidossa tai kylpyapua.

Oulun kaupungin myöntämä kuukausisiivous on sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelun tukipalvelu ja sen edellytyksenä on:

  • säännöllinen kotihoidon asiakkuus ja
  • asiakas on kyvytön järjestämään kuukausisiivousta itsenäisesti tai omaisten / läheisten avustamana ja
  • ei löydy muuta tapaa järjestää kuukausisiivousta (esim. ostaa siivouspalvelua järjestöitä tai yksityiseltä sektorilta) ja
  • asiakkaan bruttotulot: yhden hengen talous 900 euroa tai alle kuukaudessa, kahden hengen talous bruttotulot 901 – 1300 euroa kuukaudessa

 

Tilapäinen kotihoito tarkoittaa vähintään kerran viikossa tapahtuvaa määräaikaista kotihoitoa, joka voi sisältää kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa. Tilapäistä kotihoitoa myönnetään esimerkiksi kun asiakkaiden toimintakyky on väliaikaisesti alentunut esim. leikkauksen vuoksi ja /tai hänellä on aloitettu lääkitys, joka vaatii ohjausta ja voinnin seurantaa alkuvaiheessa (esim. Marevan).

Yksittäiset sairaanhoidolliset toimenpiteet (esim. tikkien poisto, verikokeiden otto, lääkkeenjako) ja harvoin toistuva kotipalvelu eivät sisälly kunnalliseen kotihoitoon. Sairaanhoidollisia toimenpiteitä on saatavilla terveysasemilta ja harvoin toistuvia kotipalveluita/kotisairaanhoitoa yksityisiltä kotihoidon yrityksiltä.

Lääkärin ja hoitajan vastaanotto terveyskeskuksessa (pohde.fi)

 

Oulun kaupungin hyväksymiltä palveluseteliyrittäjiltä voi ostaa palvelua myös ilman palveluseteliä:

Palveluseteli- ja ostopalvelu (PSOP)- yrittäjät (parastapalvelua.fi)