Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristö on muotoutunut ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa. Kulttuuriympäristöön kuuluvat

  • arkeologinen kulttuuriperintö
  • kulttuurimaisema
  • rakennettu kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristö heijastaa alueen arvoja ja kertoo paikkakunnan historiasta ja kehittymisestä. Liikkuminen, asutus, elinkeinojen kehittyminen ja historialliset tapahtumat ovat kaikki jättäneet jälkensä ympäristöömme. Kulttuuriympäristö ei ole koskaan valmis, vaan se muokkautuu ja varastoi tietoa ihmisen toimista jatkuvasti.

Kulttuuriympäristöohjelma

Kulttuuriympäristöselvitykset

Inventoinnit

Rakennushistoriaselvitykset

Kaupunkikuva ja maisema

Kulttuuriympäristötyöryhmä

Kiinteistöjen kestävä hoito