Asemakaavamuutoksen hakeminen

 

Asemakaavan laatiminen voi perustua yksityisen tahon hakemukseen tai kaupungin omaan aloitteeseen. Kaavoitusprosessi kestää puolesta vuodesta useisiin vuosiin.

Tontin omistaja tai haltija voi hakea asemakaavan muutosta kirjallisesti lomakkeella (pdf). Hakemukseen on liitettävä todistus siitä, että hakija omistaa tai hallitsee tonttia, jota muutoshakemus koskee, esim. lainhuutotodistus, oikeaksi todistettu kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös. Lisäksi hakemukseen on syytä liittää havainnollistava karttapiirustus. Asemakaavan muutoksen laatimis- ja kuulutuskustannukset peritään hakijalta.

Kirjallinen muutoshakemus allekirjoitettuna toimitetaan yhdyskuntalautakunnalle osoitettuna osoitteella: Kirjaamo PL 71, 90015 Oulun kaupunki.

Ennen hakemuksen jättämistä on syytä keskustella yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asemakaavoitus-yksikön aluearkkitehdin kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla voi tiedustella haettavan muutoksen kustannuksista, aikataulusta ym. muutokseen liittyvistä asioista.


Asemakaavoituksen aluejakokartta

Asemakaavan muutoshakemuslomake (pdf)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin cell Kaupungin vaihde 08 558 410
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.