Asemakaavamuutoksen hakeminen

 

Asemakaavan muutosta voi hakea tontin omistaja tai haltija. Hakemukseen (pdf) on liitettävä todistus siitä, että hakija omistaa tai hallitsee tonttia, jota muutoshakemus koskee, esim. lainhuutotodistus, oikeaksi todistettu kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös. Lisäksi hakemukseen on syytä liittää havainnollistava karttapiirustus. Asemakaavan muutoksen laatimis- ja kuulutuskustannukset peritään hakijalta.

Allekirjoitettu hakemus toimitetaan osoitteeseen: Kirjaamo PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostilla kirjaamo@ouka.fi.

Ennen hakemuksen jättämistä on syytä keskustella yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asemakaavoitus-yksikön aluearkkitehdin kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla voi tiedustella haettavan muutoksen kustannuksista, aikataulusta ym. muutokseen liittyvistä asioista.

Kaavoituksen aluejakokartta (pdf)

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin cell Kaupungin vaihde 08 558 410 cell Ympäristötalo 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Huomioithan, että viranomaisille toimitettavat sähköpostit ovat julkisia.

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.