Hyväksytty

Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaava

Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaavan tarkoituksena on ohjata kylien tulevaa maankäyttöä ja osoittaa alueita maaseutuelinkeinoja, maaseutumaista asumista, loma-asutusta ja yhteistä ulkoilukäyttöä varten. Osayleiskaava koskee Oulunsalon Ervastinkylän, Peherryksen ja Pajuniemen kyläalueita. Lisäksi Osayleiskaavaan sisältyvät Akionlahden ranta-alue Pajuniemessä sekä Pajuniemen luoteispuoleinen alue.

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 23.2.2015. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätettiin yksi valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, jonka hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 24.11.2016. Yleiskaava on tullut voimaan.

Hyväksytty yleiskaava pdf-muodossa:
- kaavakartta
- kaavaselostus
 

Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaava-alueelle on tehty alueellinen suunitteluratkaisupäätös, jonka yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt 23.1.2018. Päätöksestä on jätetty yksi valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, eikä päätös ole lainvoimainen. Lisätietoja löydät kaupungin sivuilta: Suunnitelmat ja hankkeet/Alueellinen suunnittelutarveratkaisu/projektikortti.

Yleiskaavoitus

Yleiskaavasuunnittelija
Jouni Mäkäräinen 044 497 3116

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki