Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaava - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Hyväksytty Hyväksytty

Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaava

Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaavan tarkoituksena on ohjata kylien tulevaa maankäyttöä ja osoittaa alueita maaseutuelinkeinoja, maaseutumaista asumista, loma-asutusta ja yhteistä ulkoilukäyttöä varten. Osayleiskaava koskee Oulunsalon Ervastinkylän, Peherryksen ja Pajuniemen kyläalueita. Lisäksi Osayleiskaavaan sisältyvät Akionlahden ranta-alue Pajuniemessä sekä Pajuniemen luoteispuoleinen alue.

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 23.2.2015. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätettiin yksi valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, jonka hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 24.11.2016. Yleiskaava on tullut voimaan.

Hyväksytty yleiskaava pdf-muodossa:
- kaavakartta
- kaavaselostus

Lisätietoja:

Jouni Mäkäräinen p. 044 497 3116
etunimi.sukunimi@ouka.fi