Esiselvitys

Kuva Oulunsalon kirkosta.
 

Oulunsalon taajamarakenteen kehittämisestä on laadittu esiselvitys (pdf), joka on valmistunut keväällä 2015. Oulunsalon maankäytön suunnittelua koskevaksi taustaselvitykseksi laaditussa esiselvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntarakenteen ja keskustan nykytilaa ja kehittämisperiaatteita sekä esitetty toimenpiteitä keskustan ja taajamarakenteen kehittämiseksi. Esiselvitys ohjaa osaltaan Oulunsalon maankäytön kehittämistyötä. Yhdyskuntalautakunta merkitsi esiselvityksen tiedoksi kokouksessaan 21.4.2015 (§ 178).


Esiselvitys koskee Oulunsalon asemakaavoitettua ja asemakaavoitettavaksi tarkoitettua aluetta sekä erityisesti Oulunsalon keskusta-aluetta. Esiselvityksessä määritettiin keskeiset käynnistettävät toimenpiteet mm. Oulunsalon keskustan ja taajamarakenteen kehittämiseksi. Keskustan kehittämistoimista laaditaan tarkempia selvityksiä mm. keskustan ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisen osalta.


Esiselvityksessä
  1. tarkasteltiin Oulunsalon yhdyskuntarakenteen ja keskustan nykytilaa ja kehittämisperiaatteita ja 
  2. esitettiin keskeiset toimenpiteet Oulunsalon keskustan ja taajamarakenteen kehittämiseksi.
Esiselvityksen yhteydessä määritetyt keskeiset kehittämisperiaatteet ovat
  • Keskustan kehittäminen ja kerrostalovaltaisen asuinrakentamisen lisääminen
  • Oulunsalon asemakaavoitetun alueen täydennysrakentaminen
  • Niemenrannan alueen vaiheittainen toteuttaminen
  • Yhdyskuntarakenteen harkittu laajentaminen
  • Lentoasemakaupungin kehittäminen työpaikka-alueena
  • Karhuojan alueen rakentamisen ohjaaminen osayleiskaavaan perustuen

Esiselvityksen pohjalta on laadittu marraskuussa 2016 valmistunut täydennysrakentamisselvitys sekä käynnistetty Oulunsalon keskustan yleissuunnitelman laatiminen syksyllä 2016.
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Satu Piispanen
040 643 3976

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi