Maa- ja kallioperä

Happamien sulfaattimaiden esiselvitys Oulussa

GTK:n laatima esiselvitys sisältää yleistietoa happamista sulfaattimaista sekä arvion niiden esiintymisestä Oulussa. Varsinainen tarkempi sulfaattimaiden kartoitus tehdään myöhemmin.

Olemassa olevan aineiston perusteella happamia sulfaattimaita voi esiintyä Oulussa hyvin laajasti. Todennäköisesti tyypillisimpiä esiintymisalueita ovat rannikon alavat hiekkavaltaiset maat, erityisesti jokiuomien läheisyydessä esiintyvät liejuiset maat sekä suoalueet, joiden pohjilla esiintyy lajittuneita maalajeja.

Happamien sulfaattimaiden esiselvitys Oulussa (pdf).