Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvitys

Oulun keskustan strateginen kehittämissuunnitelma keskustavisio 2040 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 3.4.2017. Keskustavision tavoitteiden ja kehittämisperiaatteiden mukaisesti Oulun keskusta tiivistyy ja uudistuu. Keskustavisiossa yhdeksi keskustan uudistamisen painopistealueeksi on tunnistettu Heinäpää, jonka nykyistä kaupunkirakennetta on mahdollista tiivistää eri tavoin.

Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvityksen tarkoituksena on:

  • tarkastella Heinäpään täydennysrakentamisen eri vaihtoehtoja ja muodostaa suositukset Heinäpään täydennysrakentamiselle erilaisissa korttelityypeissä.
  • tarkastella eri vaihtoehtoja asukaspysäköinnin toteuttamiselle.
  • luoda kokonaistaloudellisesti realistisia toteutusmalleja Heinäpään täydennysrakentamiselle.

Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvityksen lopputuloksena esitetään yhteenveto Heinäpään täydennysrakentamispotentiaalista, suositeltavista täydennysrakentamisen konsepteista sekä täydennysrakentamisen etenemisen toimintamalli. Työn lopputuloksena esitetään ratkaisuja, jotka ovat hyödynnettävissä mahdollisimman laajasti Heinäpään täydennysrakentamisessaa.

Selvityksen laadinta käynnistyi kevään 2017 aikana. Selvityksen laadintaan osallistuu hakumenettelyn perusteella valittuja pilottitaloyhtiöitä.

Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvitys etenee yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn alkusyksystä 2018.

Selvityksen suunnittelualueen rajaus.

Heinäpää uudistuu, osallistu suunnitteluun

Selvityksen laadinnan aikana järjestetään kolme kaikille avointa työpajaa, joissa kerätään lähtötietoja sekä arvioidaan vaihtoehtoisia suunnitelmia ja työn tuloksena syntyviä täydennysrakentamismalleja. 

Lisätietoa osallistumismahdollisuuksista ja työpajoista löydät tästä esitteestä.

Ensimmäinen lähtötietotyöpaja järjestettiin syyskuussa 2017.  Tilaisuudessa keskusteltiin Heinäpään nykytilasta ja tulevaisuudesta asumisen, viihtymisen sekä liikkumisen näkökulmasta. 

Toinen Heinäpään työpajatilaisuus sekä infotilaisuus suunnittelualueen taloyhtiöille pidettiin tammikuussa 2018. Vaihtoehdoista kerättiin myös palautetta kyselyn avulla. 

Suunnitelmat ja aineistot

Heinäpään täydennysrakentamisen suunnittelualueesta on laadittu selvitystyön alkuvaiheessa kaupunkirakenteen analyysi. Voit tutustua analyysiin täällä.

Vaihtoehtovaiheen raportissa on esitetty alustavia täydennysrakentamiskonsepteja, erilaisia vaihtoehtoja pysäköintiratkaisuiksi sekä niiden perusteella tehtyjä vaihtoehtoisia esimerkkiyhdistelmiä. Täydennysrakentamisen vaihtoehtoihin voit tutustua täällä.

Miten Heinäpäätä voisi täydennysrakentaa?

Millainen on unelmiesi Heinäpää?

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Yhteystiedot
Yleiskaavasuunnittelija
Jouni Mäkäräinen 044 497 3116

Kaavoitusarkkitehti
Jere Klami 044 703 2412

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
PL 32
90015 Oulun kaupunki

Lyhytosoite tälle sivulle:

www.ouka.fi/heinapaa

Sosiaalinen media:

www.facebook.com/HeinapaaUudistuu

Ajankohtaista

Täydennysrakentamisen vaihtoehtoihin voit tutustua täällä.