Historialliset yleiskaavat (Oulu 400v)

Oulun kaupungin 400-vuotisjuhlavuonna yleiskaavoitus laati seuraavat kaupungin yleiskaavoja esittelevät planssit.