Historialliset yleiskaavat

Oulun kaupungin 400-vuotisjuhlavuonna yleiskaavoitus laati seuraavat kaupungin yleiskaavoja esittelevät planssit.

Otto I. Meurmanin ja Aarne Ervin Oulun yleiskaava vuodelta 1952