Tulevaisuuden Höyhtyä

Höyhtyän aluetta tarkastellaan yleispiirteisesti pitkällä aikavälillä maankäytön, liikenteen ja ympäristön kehittämiseksi. Höyhtyän kaupunginosassa on vireillä ja tulossa asemakaavan muutoksia sekä katujen ja ympäristön yleissuunnitelmia. Suunnittelun aikana asetetaan tavoitteet alueen täydennys- ja lisärakentamiselle sekä ympäristön, palveluiden, liikenneverkon ja joukkoliikenteen kehittämiselle. Alueen asemakaavoitus ja muu suunnittelu etenee vaiheittain. Suunnittelun yhteydessä tullaan tarkastelemaan myös osia Karjasillan, Lintulan ja Nokelan kaupunginosista, jotka kuuluvat Höyhtyän suuralueeseen.

Suunnittelutapahtumat

 • Mikä kotipaikassa viehättää?
 • Miten asuinaluetta voi parantaa? Mitä tarvitaan?
 • Onko Höyhtyällä tilaa uusille asunnoille?
 • Riittävätkö palvelut?
 • Millainen tulevaisuus Höyhtyällä on?

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut kerää asukkailta kommentteja, ajatuksia ja ideoita Höyhtyän kehittämiseksi.

Alueen suunnitteluun liittyen järjestetään kaikille avoimia suunnittelutapahtumia. Tapahtumien järjestäjinä toimivat Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmä ja Karjasillan koulu.

Neljäs suunnittelutapahtuma on tarkoitus järjestetää 2014.
 

Tutustu tapahtumien sisältöön:

1. Suunnittelutapahtuma 16.11.2011

2. Suunnittelutapahtuma 21.3.2012

3. Suunnittelutapahtuma 11.9.2013

Kaukovainion yleissuunnittelun yhteydessä on järjestetty useampia samankaltaisia suunnittelutapahtumia. Voit tutustua niihin Tulevaisuuden Kaukovainion nettisivuilla.
 

Aluetta koskevat suunnitelmat ja hankkeet

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
  90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
  Jere Klami
  cell 044 703 2412
 • Sähköposti
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.