Inventoinnit

Inventoinneissa selvitetään tarpeellisessa tarkkuudessa alueen rakennusten rakennushistoria ja kulttuurihistorialliset piirteet. Inventointi mahdollistaa alueen ja sen rakennusten arvottamisen. Inventointiin pohjautuvan arvotuksen perusteella voidaan arvokkaimmat kohteet suojella kaavoissa tarkoituksenmukaisilla suojelumerkinnöillä.

Inventointiraportit eivät ole saavutettavia.