Kulttuuriympäristö

Inventoinnit

Inventoinneissa selvitetään tarpeellisessa tarkkuudessa alueen rakennusten rakennushistoria ja kulttuurihistorialliset piirteet. Inventointi mahdollistaa alueen ja sen rakennusten arvottamisen. Inventointiin pohjautuvan arvotuksen perusteella voidaan arvokkaimmat kohteet suojella kaavoissa tarkoituksenmukaisilla suojelumerkinnöillä.

Rakennetun ympäristön inventointeja Oulussa:

LINKKEJÄ
Oulun kaupunki

Oulun arkkitehtuuriohjelma, 2017

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, 2002

Kulttuuriympäristöohjelma

Rakennushistoriaselvitykset

Inventoinnit

Pohjois-Pohjanmaan museo

Arvokkaita alueita Oulussa 2015

Kaavoitus Oulussa -opas

Oulun historialliset kartat

LINKKEJÄ
Suomi ja maailma

Kulttuuriympäristön
palveluikkuna

Rakennusperinto.fi

Museovirasto

Ympäristöhallinto:
Kulttuuriympäristö
Elinympäristö ja kaavoitus
Rakentaminen

Arkkitehtuurimuseo

Alvar Aalto -säätiö
Alvar Aalto -kaupunkien verkosto

Icomos

Docomomo

ICCROM