Inventoinnit

Inventoinneissa selvitetään tarpeellisessa tarkkuudessa alueen rakennusten rakennushistoria ja kulttuurihistorialliset piirteet. Inventointi mahdollistaa alueen ja sen rakennusten arvottamisen. Inventointiin pohjautuvan arvotuksen perusteella voidaan arvokkaimmat kohteet suojella kaavoissa tarkoituksenmukaisilla suojelumerkinnöillä.