Iso Pihlajasuon tuulivoimapuiston osayleiskaava (7) - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Iso Pihlajasuon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Yli-Iin Iso Pihlajasuon alueelle on tullut vireille tuulivoimaosayleiskaava Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 25.5.2021 § 304. Pahkakosken Energia Oy suunnittelee Iso Pihlajasuon alueelle enintään 9 tuulivoimalan rakentamista. Suunnittelualue sijoittuu noin 14 kilometriä Yli-Iin keskustasta koilliseen. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla Pahkakosken tuulivoimapuiston sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoja ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9 §).

Ajankohtaista

Aloitusvaihe

Iso Pihlajasuon osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 17.5.2022.-16.6.2022.

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta mielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 16.6.2022 sähköisesti osoitteella kirjaamo@ouka.fi tai postitse osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71 90015 OULUN KAUPUNKI. Muistutuksen otsikoksi: Muistutus OUKA/4651/10.02.02/2021.

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.4.2022
Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma 27.4.2022
Arkeologinen inventointi

Asiakirjat ovat nähtävillä myös:

Ympäristöhallinto: www.ymparisto.fi/isopihlajasuotuulivoimayva, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Veteraanikatu 1
Oulun kaupunki, Ympäristötalo, Solistinkatu 2 (ma-pe 8.00–16.15)
Iin kunnan asiointipiste, Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii (aineistoon voi tutustua asiakastietokoneella)

Hankkeessa järjestetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 31.5. klo 18–20

Ennen tapahtumaa:

  • tarkista että internetyhteys toimii
  • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta
  • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset
  • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä
  • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna
  • kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.

Osallistu Microsoft Teams -yhteydellä tilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä. Linkki aukeaa noin 10 min ennen tilaisuuden alkua.

Ennakkokysymyksiä voi toimittaa: yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen ja Virpi Haverinen, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Lisätietoja:

Yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen
040 168 5354

Yleiskaavasuunnittelija Virpi Haverinen
040 628 9096

etunimi.sukunimi@ouka.fi