Jokikylän ja Murron osayleiskaava

Jokikylän ja Murron alueella on vireillä osayleiskaava Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 30.3.2015 § 129. Suunnittelualue rajautuu lännessä 4-tiehen ja Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaavaan 2020 sekä idässä vireillä olevaan Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava-alueeseen.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Jokikylän ja Murron osayleiskaavaehdotuksen virallisesti nähtävillä pidettäväksi 1.9.2020 §388.

Ajankohtaista

Jokikylän ja Murron osayleiskaavaehdotuksen asiakirjat ovat nähtävillä 23.9.-22.10.2020. Kaavaselostuksen sivuilla 31 ja 32 sekä liitekarttojen liitteessä 12 on esitetty edellisen nähtävilläolon päättymisen (31.10. 2019) jälkeen kaavakarttaan tehdyt muutokset. Merkittävin muutos on Onkamontien kyläalue.

Nähtävillä olevat kaavaehdotuksen asiakirjat:

kaavakartta 
selostus 
selostuksen liitteet 

Yhdyskuntalautakunnalle osoitettu muistutus tulee toimittaa 22.10.2020 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Kirjeeseen tai sähköpostin otsikkoon teksti ”Jokikylän ja Murron osayleiskaava”.

Lisätietoja:

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Virva Suokko, p. 050 361 2162
etunimi.sukunimi@ouka.fi


Yhdyskuntalautakunnan ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen Kyläselvitykset -välilehdeltä.