Jokikylän ja Murron osayleiskaava

Jokikylän ja Murron alueella on vireillä osayleiskaava Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 30.3.2015 § 129. Suunnittelualue rajautuu lännessä 4-tiehen ja Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaavaan 2020 sekä idässä vireillä olevaan Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava-alueeseen.

Ajankohtaista

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Jokikylän ja Murron osayleiskaavan päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 28.11.2017 § 617. Jokikylän ja Murron osayleiskaavan laadintaa jatketaan yleispiirteisenä osayleiskaavana. Tavoitteena on saada osayleiskaavan luonnos nähtäville vuoden 2018 aikana.

Jokikylän ja Murron osayleiskaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (484 kt).

Yhdyskuntalautakunnan ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen Kyläselvitykset -välilehdeltä. 


Lisätietoja: Virva Suokko, p. 050 361 2162
etunimi.sukunimi@ouka.fi