Jokikylän ja Murron osayleiskaava

Jokikylän ja Murron alueella on vireillä osayleiskaava Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 30.3.2015 § 129. Suunnittelualue rajautuu lännessä 4-tiehen ja Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaavaan 2020 sekä idässä vireillä olevaan Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava-alueeseen.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Jokikylän ja Murron osayleiskaavaehdotuksen virallisesti nähtävillä pidettäväksi 1.9.2020 §388.

Ajankohtaista

Jokikylän ja Murron osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 23.9.-22.10.2020
Yhdyskuntalautakunnalle osoitettu muistutus on pitänyt jättää 22.10.2020 klo 15.30 mennessä Oulun kaupungin kirjaamoon.

 

Nähtävillä olleet kaavaehdotuksen asiakirjat:

kaavakartta 
selostus 
selostuksen liitteet 

 

Lisätietoja:

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Virva Suokko, p. 050 361 2162
etunimi.sukunimi@ouka.fi


Yhdyskuntalautakunnan ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen Kyläselvitykset -välilehdeltä.