Jokikylän ja Murron osayleiskaava

Jokikylän ja Murron alueella on vireillä osayleiskaava Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 30.3.2015 § 129. Suunnittelualue rajautuu lännessä 4-tiehen ja Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaavaan 2020 sekä idässä vireillä olevaan Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava-alueeseen.

Jokikylän ja Murron osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Ajankohtaista

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Jokikylän ja Murron osayleiskaavaehdotuksen virallisesti nähtävillä pidettäväksi 10.9.2019 §470. Kaavaehdotus on nähtävillä 2.10.-31.10.2019.

Yhdyskuntalautakunnalle osoitettu kirjallinen muistutus tulee toimittaa viimeistään 31.10.2019 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55A, tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Muistutukseen maininta ”Jokikylän ja Murron osayleiskaava”.

Nähtävillä olevat kaavaehdotuksen asiakirjat:

Luonnoksesta saatu palaute ja vastineet

Kaavakartta
Selostus
Selostuksen liitteet

Nähtävillä olevat selvitykset:

Luontoselvitys 2011
Luontoselvitys 2015
Luontoselvitys 2019
Rakennettu kulttuuriympäristö

Lisätietoja: 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Virva Suokko, p. 050 361 2162
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Yhdyskuntalautakunnan ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen Kyläselvitykset -välilehdeltä.