Jokikylän ja Murron osayleiskaava

Jokikylän ja Murron alueella on vireillä osayleiskaava Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 30.3.2015 § 129. Suunnittelualue rajautuu lännessä 4-tiehen ja Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaavaan 2020 sekä idässä vireillä olevaan Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava-alueeseen.

Ajankohtaista

Jokikylän ja Murron osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 12.9.-11.10.2018. Luonnoksesta saapui 6 lausuntoa ja 23 kirjallista mielipidettä. Parhaillaan valmistellaan kaavaehdotusta yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn.

Nähtävillä olleet kaavaluonnoksen asiakirjat:

Kaavakartta
Selostus
Selostuksen liitteet

Jokikylän ja Murron osayleiskaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Nähtävillä olivat seuraavat selvitykset:

Luontoselvitys 2011
Luontoselvitys 2015
Rakennettu kulttuuriympäristö

Yhdyskuntalautakunnan ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen Kyläselvitykset -välilehdeltä. 


Lisätietoja: Virva Suokko, p. 050 361 2162
etunimi.sukunimi@ouka.fi