Jokikylän ja Murron osayleiskaava

Jokikylän ja Murron alueella on vireillä osayleiskaava Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 30.3.2015 § 129. Suunnittelualue rajautuu lännessä 4-tiehen ja Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaavaan 2020 sekä idässä vireillä olevaan Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava-alueeseen.

Ajankohtaista

Yhdyskuntalautakunta asettaa Jokikylän ja Murron osayleiskaavaluonnoksen nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten (21.8.2018 §377). Luonnosvaiheen asiakirjat ovat nähtävillä 12.9.-11.10.2018.

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Kaavakartta
Selostus
Selostuksen liitteet

Jokikylän ja Murron osayleiskaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisäksi nähtävillä ovat seuraavat selvitykset:

Luontoselvitys 2011
Luontoselvitys 2015
Rakennettu kulttuuriympäristö

Kirjallinen mielipide tulee lähettää 11.10.2018 kello 15.30 mennessä osoitteeseen Kirjaamo, PL 27, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Torikatu 10, tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Kaavoitusarkkitehti Virva Suokko on Jokikylän koululla (Jokikyläntie 41) esittelemässä Jokikylän ja Murron osayleiskaavan luonnosta ja vastaanottamassa esitettyjä mielipiteitä

tiistaina 18.9.2018 kello 13.00 – 18.00 ja
keskiviikkona 19.9.2018 kello 13.00 – 18.00

Yhdyskuntalautakunnan ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen Kyläselvitykset -välilehdeltä. 


Lisätietoja: Virva Suokko, p. 050 361 2162
etunimi.sukunimi@ouka.fi