Jokikylän ja Murron osayleiskaava (2) - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Laadittavana Laadittavana

Jokikylän ja Murron osayleiskaava

Jokikylän ja Murron osayleiskaava

Jokikylän ja Murron alueella on vireillä osayleiskaava Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 30.3.2015 § 129.

Ajankohtaista

KIIMINKIJOKIVARREN KYLIEN YLEISÖTILAISUUKSIEN MUISTIO (linkki)

Maankäyttökysymyksiä käsitelleen työryhmän yhteenveto kyläalueiden suunnitteluvälineistä ja kyläkaavoituksen kehittämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 17.10.2016 § 290

Kyläalueiden suunnittelussa pyritään hallittuun kasvuun sekä yhdyskuntarakenteen että kuntatalouden näkökulmasta. Suunnittelun lähtökohtina ovat nykyiset liikenne- ja kunnallistekniset verkostot sekä niiden kapasiteetti.

Ensimmäisessä vaiheessa kylälle laaditaan kyläselvitys vuorovaikutuksessa kyläläisten kanssa. Selvityksessä määritellään maankäytön lähtökohdat, tavoiteaikataulu, rakentamisen mitoitus ja mitoitusperusteet sekä käytetäänkö mahdollisesti laadittavaa yleiskaavaa suoraan rakennusluvan perusteena (MRL 44§ ja 72§).

Yhdyskuntalautakunta käsittelee ja hyväksyy kyläselvitykseen perustuvan kyläkaavoitushankkeen. Tätä uutta menettelytapaa noudatetaan vireillä olevien Jokikylän ja Murron sekä Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavojen alueilla sekä Huttukylässä, jossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevaa kaavahanketta.
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.3.2015 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään kyläselvityksen laatimisen jälkeen.

Lisätietoja: Virva Suokko, p. 050 361 2162

etunimi.sukunimi@ouka.fi