Kaijonharjun keskus

 

Kaijonharjun kaupunginosassa kortteleissa 19, 21, 33 ja 34, sekä osilla katu- ja viheraluetta on käynnistynyt asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on muuttaa asemakaavaa yleiskaavan ja Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon mukaisesti. Suunnittelualue sijoittuu Kaijonharjun keskukseen, Oulun yliopistokampuksen läheisyyteen, noin viisi kilometriä Oulun kaupungin keskustasta pohjoiseen. Alue rajautuu pohjoisessa Kaijonraittiin, idässä Kalevalantiehen ja kortteliin 23, etelässä kortteleihin 22 ja 23 ja lännessä Tapionpuistoon. Suunnittelualueen koko on noin 36 100m2. Muutosalueella sijaitsee Kaijonharjun keskus palveluineen.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on alueen asemakaavan muuttaminen siten, että alueelle mahdollistetaan liike- ja asuinrakennusten, sekä julkisten katu- ja aukiotilojen rakentaminen. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan muun muassa alueen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, aukioihin ja puistoalueisiin. Kaavamuutos toteuttaa Linnanmaa-Kaijonharju kaavarungon 564-2360 tavoitteita.

Asemakaavan muutostyö on käynnistynyt alueen maanomistajan ja vuokraoikeuksien haltijoiden asemakaavan muutoshakemuksista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.12.2021- 10.1.2022 (yhdltk 30.11.2021 § 644). Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 17.6.-31.8.2022 (yhdltk § 344). Asemakaavan muutosluonnoksesta on mahdollista antaa palautetta nähtävilläoloaikana.

Kaavan etenemistä voit seurata hankkeen projektikortilta.

 

Ote opaskartasta, johon on rajattu asemakaavan suunnittelualue, sekä alue jonka asukkaita tiedotetaan hankkeen etenemisestä kirjeitse.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti 
Panu-Petteri Kujala
040 612 4950

Kaavoitusassistentti
Outi Colliander
040 664 2838

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ouka.fi