Hyväksytyt yleiskaavat

Karhuojan yleiskaava

Oikeusvaikutteinen kaavakartta (1,4 Mt)
Kaavaselostus (5,4 Mt)

Karhuojan osayleiskaava-alueelle on tehty alueellinen suunnittelutarveratkaisupäätös, jonka yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt 8.5.2018. Karhuojan alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee niitä kiinteistöjä, joille on voimassa olevassa osayleiskaavassa osoitettu uusi rakennuspaikka, ja jotka ovat rakentamattomia (5/2018). Alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee 13 kiinteistöä ja rakennuspaikkaa. Lisätietoja löydät kaupungin sivuilta: Suunnitelmat ja hankkeet/Alueellinen suunnittelutarveratkaisu/projektikortti.

Yhteystiedot

Yleiskaavoitus

Kaavoitusarkkitehti
Katri Nuutinen, puh 040 836 8300

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki