Hyväksytyt yleiskaavat

Karhuojan osayleiskaava

Oikeusvaikutteinen kaavakartta (1,4 Mt)
Kaavaselostus (5,4 Mt)

Karhuojan osayleiskaava-alueelle on tehty alueellinen suunnittelutarveratkaisupäätös, jonka yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt 8.5.2018. Karhuojan alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee niitä kiinteistöjä, joille on voimassa olevassa osayleiskaavassa osoitettu uusi rakennuspaikka, ja jotka ovat rakentamattomia (5/2018). Alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee 13 kiinteistöä ja rakennuspaikkaa. Lisätietoja löydät täältä (https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=1102)

Yhteystiedot

Yleiskaavoitus

Yleiskaavasuunnittelija
Jouni Mäkäräinen 044 497 3116

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki