Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue

Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Oulun keskustasta kaakkoon. Aluetta rajaavat Kainuuntie, Pohjantie (vt 4/E75), Joutsentie ja Leevi Madetojan katu.

Alue on pääosin asuinkäytössä; Karjasillalla on noin 500 pientaloa ja noin 50 kerrostaloa. Kerrostaloissa on asuntojen ohella toimisto- ja liikehuoneistoja. Alueella on myös mm. koulu, kirjasto, musiikkikeskus, kaksi kirkkoa ja lähikauppa. Alueella oli vuoden 2014 lopussa noin 3 150 asukasta.

Karjasillalla esiintyy yli 20 erilaista pientalotyyppiä, joista suurin osa on puolitoistakerroksisia, yleisesti rintamamiestaloiksi kutsuttuja pientaloja. Karjasillan pientaloalue on rakennettu pääosin 1940-1950 -luvuilla ja kerrostaloalue 1950-1960 -luvuilla; vain 5% Karjasillan rakennuskannasta on tehty vuoden 1959 jälkeen.

Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue on säilynyt poikkeuksellisen laajana ja yhtenäisenä, ja alue onkin arvioitu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Rakennusten ulkoasua muuttavia korjauksia ja laajennuksia on kuitenkin tehty etenkin 1960-luvulta lähtien. Nykyään alueella on nähtävissä monentyyppisiä ja toisinaan alueen identiteetille tai yhtenäisyydelle vieraita korjaus- tai laajennustapoja.

 

Asemakaavan muutostyö

Oulun kaupunki on käynnistänyt Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalueen asemakaavan muutostyön. Kaavamuutosalue on noin 80 hehtaarin suuruinen, ja se on pääosin Oulun kaupungin omistuksessa. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kesällä 2014. Kaavamuutostyön tavoitteena on ensisijaisesti tukea Karjasillan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä, mutta myös tarkistaa asemakaavan ajanmukaisuus muilta osin.

 

Asemakaavatyön pohjaksi on tehty Karjasillan rakennetun ympäristön inventointi vuosina 2014-2015 (pdf), jonka yhteydessä asiantuntijat ovat arvottaneet alueen.

 

Alueelle kahdeksi vuodeksi määrätty rakennuskielto on päättynyt 19.10.2022.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Virpi Rajala

p. 044 703 2422

Sähköposti
virpi.e.rajala(at)ouka.fi