Kulttuuriympäristö

Oulun kaupunki on perustettu vuonna 1605 ja on yksi Suomen vanhimpia kaupunkeja. Keskeisellä kaupunkialueella on säilynyt rikas arkeologinen perintö. Suomessa kaikki maanalaiset kulttuurikerrokset on suojeltu muinaismuistolailla.
Museovirasto on toteuttanut laajat kaupunkiarkeologiset inventoinnit kohdistuen Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkeihin Suomessa. Oulun inventoinnin rajaus noudattaa Oulun isoavihaa (1713-1721) vanhempaa kaupunkialuetta. Inventointi valmistui vuonna 2002 ja sitä täydennettiin 2007. Oulun kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa on esitetty arkeologisen tutkimuksen kannalta merkittävät alueet Oulun keskustassa, jotka tulee huomioida kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa.
Oulun kaupungin keskustassa on käynnissä mittava kortteliuudistus keskustan kehittämiseksi. Uudistus kohdistuu myös alueille, joilta on arvokkaita kaupunkiarkeologisia muinaismuistoja. Hyvin ennakoitu tutkimus on tärkeä kaikille osapuolille ja osaltaan varmistaa töiden sujuvuuden sekä arkeologisen perinnön dokumentoinnin ja tallentamisen.

Oulu kaupunkiarkeologisen inventoinnin päivitys 2007