Kulttuuriympäristö

Kehittämistyö

Merkittävä osa rakennussuojelutyöryhmän tehtävistä on pitkäjänteistä kehittämistyötä rakennetun ympäristön tutkimuksen, suunnittelun ja hoidon parissa. Työryhmä seuraa ja kommentoi meneillään olevia suunnitelmia ja kaavahankkeita monessa vaiheessa. Se myös ohjaa tarpeellisten selvitysten laatimista.

Kehittämistyön osa-alueet

  • Inventointimenetelmien kehittäminen liittyen maakuntakaavan ja yleiskaavan tarkistamiseen sekä täydennysrakentamisen edistämiseen
  • Rakennus- ja korjaustapaohjeet laadittujen inventointien pohjalta
  • Kaavamerkintöjen kehittäminen
  • Rakennushistoriaselvitykset
  • Kaupunkiarkeologia

Yhteistyö ja verkostot

  • Yhteistyö laajasti viranomaisten, kotiseutu-, historia- ja kulttuuriseurojen kanssa
  • Tapahtumat ja vaikuttaminen, mm. Euroopan rakennusperintöpäivä
  • Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä ajankohtainen tieto käyttöön

LINKKEJÄ
Oulun kaupunki

Oulun arkkitehtuuriohjelma, 2017

Kulttuuriympäristöohjelma

Rakennushistoriaselvitykset

Inventoinnit

Arvokkaita alueita Oulussa 2015

Oulun historialliset kartat

LINKKEJÄ
Suomi ja maailma

Kulttuuriympäristön
palveluikkuna

Kulttuuriympäristömme.fi

Museovirasto

Ympäristöhallinto:
Kulttuuriympäristö
Elinympäristö ja kaavoitus
Rakentaminen

Arkkitehtuurimuseo

Alvar Aalto -säätiö
Alvar Aalto -kaupunkien verkosto

Icomos

Docomomo