Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava 2030 - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Hyväksytyt yleiskaavat Hyväksytyt yleiskaavat

Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava 2030

Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava 2030 Kirkonkylä–Jäälin pohjoisosa

Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava on oikeusvaikutteinen yleiskaava, jolla ohjataan yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua. Kaavassa  ei osoiteta yksittäisiä rakennuspaikkoja eikä rakentamisen määrää.

Kaavan tarkistamisella on painotettu yhdyskuntarakenteen sekä liikenne- ja palveluverkostojen ajanmukaistamista ja taajamien laadullisia kysymyksiä. Tavoitteena on ohjata kasvua hallitusti, tiivistää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä säilyttää ympäristön hyviä ominaisuuksia ja arvokkaita osia tulevillekin sukupolville.

Kiimingin kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 19.9.2011 § 24. Kaava on saanut lainvoiman 3.6.2014.

Kaavakartta
Kaavamääräykset
Kaavaselostus
Ylikylän tarkennusalue (1992) ja muutos (1996)

Lisätietoja Anja Röpelinen p. 044 499 3109
etunimi.sukunimi@ouka.fi