Hyväksytyt yleiskaavat

Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava 2030

Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava 2030 Kirkonkylä–Jäälin pohjoisosa

Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava on oikeusvaikutteinen yleiskaava, jolla ohjataan yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua. Kaavassa  ei osoiteta yksittäisiä rakennuspaikkoja eikä rakentamisen määrää.

Kaavan tarkistamisella on painotettu yhdyskuntarakenteen sekä liikenne- ja palveluverkostojen ajanmukaistamista ja taajamien laadullisia kysymyksiä. Tavoitteena on ohjata kasvua hallitusti, tiivistää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä säilyttää ympäristön hyviä ominaisuuksia ja arvokkaita osia tulevillekin sukupolville.

Kiimingin kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 19.9.2011 § 24. Kaava on saanut lainvoiman 3.6.2014.

Kaavakartta
Kaavamääräykset
Kaavaselostus
Ylikylän tarkennusalue (1992) ja muutos (1996)


 

Yleiskaavoitus

Kaavoitusarkkitehti 
Virva Suokko 050 361 2162

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki