Keskustan kehittäminen

 

Havainnekuva Oulunsalon keskuksesta

Tavoitteiden mukaan Oulunsalon yhdyskuntarakenteen kehittämisessä korostuvat mm. elinvoiman säilyminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja täydennysrakentaminen, keskusta-alueen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä Lentoaseman saavutettavuuden parantaminen. Yhdyskuntarakennetta pyritään eheyttämään ja kehittämään erityisesti kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeillä.

Oulunsalon keskustaan on hyväksytty yleissuunnitelma ohjeellisena noudatettavaksi. Keskustan alueella on vireillä eri tyyppisiä täydennysrakentamishankkeita, joissa tavoitteena on tarjota monipuolisia asumismahdollisuuksia palveluiden ja joukkoliikenteen äärellä. Hankkeet löytyvät mm. Oulun Karttapalvelusta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Satu Piispanen
040 643 3976

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi