Kulttuuriympäristö

Kiinteistöjen kestävä hoito

Rakennettu ympäristö muodostaa kaksi kolmasosaa kiinteästä kansallisvarallisuudestamme, joten ei ole yhdentekevää, miten olemassa olevaa rakennuskantaa ja kiinteistöjä korjataan.

Kiinteistöjen kestävää hoitoa edistävät Oulussa erityisesti rakennusvalvonta ja Pohjois-Pohjanmaan museo, sekä Oulun kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta Liikelaitos Oulun Tilapalvelut.

Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennussuojelun näkökulmasta rakennusvalvonnalla on siten keskeinen rooli yksittäisten rakennusten suojeluarvojen huomioonottamisessa.
Korjausrakentaminen ja muutostyöt

Pohjois-Pohjanmaan museo
Maakuntamuseo vastaa toimialueellaan rakennetun kulttuuriympäristön osalta maakunta-, yleis- ja asemakaavoitukseen sekä rakennusvalvontaan liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Rakennustutkijat toimivat asiantuntijoina viranomaisneuvotteluissa ja antavat lausuntoja kaavoitusasioista, kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden rakennus- ja purkamislupa-asioista sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden arvottamisesta.
Pohjois-Pohjanmaan museo
Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus eli PORA

Oulun Tilapalvelut
Tilapalvelut hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintoalojen toimitilat. Tilapalvelut huolehtii kaupungin investointi- ja perusparannusohjelmiin sisältyvien kohteiden rakennuttamista, suunnittelusta sekä ylläpidosta. Kaupunkikuvan kehittäminen ja arvokkaan rakennuskannan säilyttäminen ovat eräitä tärkeimmistä tehtävistä.

Tuki ja avustukset
Valtio tukee kulttuuriympäristön hoitoa ja rakennusten korjaamista eri ministeriöiden myöntämillä lainoilla, korkotuilla ja avustuksilla. Osa rahoituksesta on ohjattu jaettavaksi kuntien kautta.

Kulttuuriympäristön rahoituksesta ja avustuksista:

Ympäristöhallinnon sivuilla
Museoviraston sivulla