Kulttuuriympäristö

Rakennussuojelutyöryhmän kokoonpano

Kokoonpano 5 / 2017 lähtien

Oulun kaupungin viranhaltijat:
Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö, yleiskaavoitus, pj.
Juha Kaisanlahti, hankepäällikkö, tilakeskus, vpj.
Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus
Veera Sanaksenaho, maisema-arkkitehti, katu- ja viherpalvelut
Pasi Kovalainen, museonjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan museo
Jari Heikkilä, kaupunginarkkitehti, rakennusvalvonta
Hanna Pöytäkangas, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus
Anja Röpelinen, kaavoitusarkkitehti, yleiskaavoitus

Sihteeri:
Pia Krogius, kaavoitusarkkitehti, yleiskaavoitus

LINKKEJÄ
Oulun kaupunki

Oulun arkkitehtuuriohjelma, 2017

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, 2002

Kulttuuriympäristöohjelma

Rakennushistoriaselvitykset

Inventoinnit

Pohjois-Pohjanmaan museo

Arvokkaita alueita Oulussa 2015

Kaavoitus Oulussa -opas

Oulun historialliset kartat

LINKKEJÄ
Suomi ja maailma

Kulttuuriympäristön
palveluikkuna

Rakennusperinto.fi

Museovirasto

Ympäristöhallinto:
Kulttuuriympäristö
Elinympäristö ja kaavoitus
Rakentaminen

Arkkitehtuurimuseo

Alvar Aalto -säätiö
Alvar Aalto -kaupunkien verkosto

Icomos

Docomomo

ICCROM