Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristötyöryhmän kokoonpano

Kokoonpano 5 / 2022 lähtien
Kaisanlahti Juha, Oulun Tilapalvelut, vpj
Kaleva Sami, Oulun infra
Kela Sakari, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Maa ja mittaus
Kikuchi Karoliina, Pohjois-Pohjanmaan museo
Korpinen Suvi, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaavoitus
Kovalainen Pasi, Pohjois-Pohjanmaan museo
Klami Jere, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaavoitus
Krogius Pia, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaavoitus, siht.
Laitinen Ville, Oulun Tilapalvelut
Paajanen Paula, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaavoitus, pj
Paakkari Anneli, Rakennusvalvonta
Pöytäkangas Hanna, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaavoitus
Rajala Janne, Rakennusvalvonta
Räisänen Kari, Konsernipalvelut

LINKKEJÄ
Oulun kaupunki

Oulun arkkitehtuuriohjelma, 2017

Kulttuuriympäristöohjelma

Rakennushistoriaselvitykset

Inventoinnit

Arvokkaita alueita Oulussa 2015

Oulun historialliset kartat

LINKKEJÄ
Suomi ja maailma

Kulttuuriympäristön
palveluikkuna

Kulttuuriympäristömme.fi

Museovirasto

Ympäristöhallinto:
Kulttuuriympäristö
Elinympäristö ja kaavoitus
Rakentaminen

Arkkitehtuurimuseo

Alvar Aalto -säätiö
Alvar Aalto -kaupunkien verkosto

Icomos

Docomomo