Tavoitesuunnitelmat

Korvenkylä–Välikylä tavoitesuunnitelma

Oulun kaupunki ja Kiimingin kunta ovat laatineet yhteistyössä tavoitesuunnitelman kuntien raja-alueelle Kuusamontien molemmin puolin. Tavoitesuunnitelmassa määritellään alueen kehittämisen yhdyskuntarakenne, väestömäärä ja palvelujen mitoitus. Tavoitesuunnitelma hyväksytään kunnanvaltuustoissa alueen tulevan asemakaavoituksen pohjaksi. Tavoitesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen oikeusvaikutteinen kaava.

Tiehallinnon Oulun tiepiiri, Oulun kaupunki ja Kiimingin kunta ovat laatineet Korvenkylän kohdalle valtatien 20 (Kuusamontie) muutostiesuunnitelman, joka korvaa osittain vuonna 1995 hyväksytyn Korvenkylän tiejärjestelysuunnitelman. Muutostiesuunnitelmalla varaudutaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa 2+2-kaistaisen poikkileikkauksen jatkamiseen Kuusamontiellä uuden Ylikiimingintien (mt 833) liittymään saakka sekä melusuojauksien ja kevyen liikenteen järjestelyjen toteuttamiseen.

Molempien kuntien valtuustot hyväksyivät yhteisen tavoitesuunnitelman 12.11.2007.

Selostus
(pdf 1.8 mt)
Maankäyttö 2020 kartta
(pdf 1.3 mt)
Rakennusinventointi 2005
(pdf 3.7 mt)