Kulttuuriympäristö

Moderni arkkitehtuuri

doco&ico SEMINAARI 2014

Onko modernilla väliä?
MODERNIN ARKKITEHTUURIN SUOJELU JA RESTAUROINTI

Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmä yhdessä
Suomen ICOMOS:n ja DOCOMOMO:n  kanssa järjestivät valtakunnallisen asiantuntijaseminaarin Oulussa 7.–8.5.2014. Järjestelyissä olivat mukana myös Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun Yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta ja Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA. 

Tapahtuman pääteema oli ICOMOSin 1900-luvun arkkitehtuurin komitean laatima ja hyväksymä merkittävä julkilausuma, Madridin dokumentti, jonka suomennos julkistettiin seminaarissa.

Seminaarin esityksissä käsiteltiin erilaisia näkökulmia liittyen modernin rakennusperinnön suojeluun ja restaurointiin. Tarkastelussa olivat ajankohtaiset tapaukset ja kohteet sekä kansainvälisellä, valtakunnallisella ja paikallisella tasolla.


Seminaariaineisto

Jetsonen
 
Madridin dokumentti ja
sen suomennoksen esittely

Kairamo
 

KEYNOTE: Miten modernista
tuli suojelukohde
(pdf)

Mustonen Viipurin kirjaston restaurointiratkaisuja
Salastie
 
Käärmetalo korjauksen ongelmat ja
Madridin dokumentti
Amper
 
Suojelunäkökulmia Olympiastadionin perusparannukseen ja uudistamiseen
Niskanen Lahden kaupungin modernin inventointi
Reskalenko 
 
Maakunnalliset inventoinnit
Pohjois-Pohjanmaalla
Paajanen Yleiskaava ja modernin inventointi Oulussa
Huhtala
 
Rakennusomaisuuden vastuullinen
ylläpito ja hallinta
Kuusisto Kontinkankaan inventointi, rhs:t ja hankkeet
Heikkilä Karjasillan arvot ja suojelun keinot
Kovalainen
 
Kalevan toimitalo, Lekatie – arvot ja suojelutavoitteet
Paajanen
 
Linnanmaan yliopistoalueen kehittäminen ja modernin arvot


Pecha Kucha -esitykset

Heikkinen Uki Heikkinen 1908–1972
Määttä Kaukovainio
Niskasaari Oulun koulu


Aiheesta lisää:
Kaukovainion inventointi


NÄYTTELYT
Oulun pääkirjaston
näyttelytilassa

Modernismia Helsingissä
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Oulun kulttuuriympäristöohjelma
Oulun kaupungin
rakennussuojelutyöryhmä

Lue lisää Oulun kulttuuri-
ympäristöohjelmasta

 

 
Modernin suojelun haasteita