In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Kulttuuriympäristö Kulttuuriympäristö

Suojelu ja kaavoitus

Kulttuuriperinnön suojelua voidaan toteuttaa eri lakien puitteissa, joista tärkeimpiä ovat:

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa kaavoitusta, mikä on keskeinen kulttuurympäristön hoidon ja rakennussuojelun keino. Tiedot asema- ja yleiskaavoissa suojelluista kohteista sekä vahvistetuista ja vireillä olevista kaavahankkeista saa Karttatieltä.

Kaavoitus luo perusedellytykset ympäristön rakentumiselle ja hoidolle, sillä sen yhteydessä määritetään alueiden käyttötarkoitus, rakentamisen määrä ja sijainti sekä asetetaan ympäristön laatua ja ominaisuuksia koskevat, rakentamisen myötä konkretisoituvat tavoitteet.

Asema- ja yleiskaavoituksesta vastaa kunta. Kaavoituksen yhteydessä kuntalaiset ja eri yhteisöt voivat osallistua kaavan tavoitteidenasetteluun ja vaikuttaa siihen, miten kulttuuriympäristö otetaan suunnittelussa huomioon.