Kulttuuriympäristöselvitykset

Vesipeilin vuosisadat

Vesipeilin vuosisadat, selvityksen julkistamistilaisuus pidettiin etänä 9.12.2021.

Oulun kaupunki on syntynyt Oulujoen suistoon, meren ja joen yhtymäkohtaan. Vuosisatojen ajan vesireitit mahdollistivat kaupungin kasvun ja kehittymisen muun muassa tervakaupan ja lohen myötä. Sillat, rautatie ja voimalaitosrakentaminen mahdollistivat uusia yhteyksiä vesistöjen yli. Vuosikymmenten myötä maankohoaminen ja täytöt muuttivat suistoa, rakennettiin uutta liikunnalle ja kulttuurille. Yksi asia kuitenkin säilyi, vesipeilien ja rantojen tärkeys kaupunkilaisten sydämissä.

Vesipeilin vuosisadat selvityksessä on haluttu nostaa esiin suiston rakentumisen historia ja kulttuurihistoriallinen merkitys Oululle. Suistoalue sellaisena kuin sen tunnemme sisältää kaupungin merkittävimpiä luonto- ja kulttuuriympäristöjen arvoja. Vaikka useassa oululaisessa suvussa muistetaan edelleen hämmennys Merikosken pauhun vaimennettua, arvoidaan voimalaitosympäristötkin nykyään valtakunnallisesti arvokkaiksi.

Toivon, että tämä selvitys lisää ymmärrystä suistoalueen arvoista. Toivottavasti se myös innostaa lukijoita hankkimaan omakohtaisia kokemuksia ainutlaatuisesta Oulujoen suistosta!

Päivi Laajala
kaupunginjohtaja

Kulttuuriympäristön teemayleiskaava

Suistokaupunkivisio