Maankäytön toteuttamisohjelma

Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2020–2024

Maankäytön toteuttamisohjelmas­sa esitetään suunnitelma viiden vuoden asuntotuotannosta ja työpaikkarakenta­misesta. Suunnitelmaa päivitetään kah­den vuoden välein. Maankäytön toteuttamisohjelmas­sa on otettu huomioon palvelut ja infra­struktuuri sekä pyritty näiden täysimääräi­seen hyödyntämiseen.

Maankäytön toteuttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.1.2020 (§ 2).

Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2020-2024 (pdf  8,7 Mt).


 

Tutustu Oulun maankäytön toteuttamisohjelmaan 2020-2024 (pdf).

Tutustu tästä Oulun maankäytön toteuttamisohjelmaan 2020–2024.