Maankäytön toteuttamisohjelma

Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2018–2022

Maankäytön toteuttamisohjelmas­sa esitetään suunnitelma viiden vuoden asuntotuotannosta ja työpaikkarakenta­misesta. Suunnitelmaa päivitetään kah­den vuoden välein. Maankäytön toteuttamisohjelmas­sa on otettu huomioon palvelut ja infra­struktuuri sekä pyritty näiden täysimääräi­seen hyödyntämiseen.

Maankäytön toteuttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.4.2018 (§ 31).

Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2018-2022 (pdf  5,8 Mt).


 

Tutustu tästä Oulun maankäytön toteuttamisohjelmaan 2018–2022.