Martinniemen osayleiskaava 2025 - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Hyväksytyt yleiskaavat Hyväksytyt yleiskaavat

Martinniemen osayleiskaava 2025

Martinniemen osayleiskaava 2025

Osayleiskaava-alue käsittää Onganrannan, Vahtolan, Putaankylän, Taatanperän, Isolahden, Ruohokarin, Häyrysenniemen, Laitakarin sekä Martinniemen keskustan alueet. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja sen tavoitevuosi on 2025. Osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 9.6.2008 § 45 ja siitä tuli lainvoimainen 15.4.2010.

Kaavan tavoitteena on ohjata alueen asemakaavojen laatimista ja muuttamista sekä turvata alueen kehitys omaleimaisena asuin- ja työpaikka-alueena sen historiallinen perinne ja maisemaolosuhteet huomioon ottaen. Martinniemen keskusta on kaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Teollisuus- ja varastoalueiksi on osoitettu vanhan sahan alue ja uudempi Vahtolan teollisuusalue. Kaavassa uutta, asemakaavoilla ohjattavaa asutusta on osoitettu Martinniemen keskustan tuntumaan ja Onganrannalle. Lisäksi kaavassa on osoitettu useita pienempiä, olemassa olevaa rakennetta täydentäviä alueita. Kaavassa on osoitettu myös haja-asutukseen käytettäviä alueita.
 

Yleiskaava-aineisto (pdf)

Kaavakartta (4,2 Mt)
Kaavaselostus (2,0 Mt)

Yhteystiedot Yhteystiedot

  • Puhelin Virva Suokko cell 050 361 2162 Satu Huovinen cell 050 410 2254 cell cell
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.