Yhdyskuntarakenne ja kulttuuriympäristö

Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvitys koskee Haukiputaalla keskustaa, Martinniemeä ja Kiviniemeä, Kiimingissä keskustaa ja Jääliä, Oulunsalossa keskustan ydin- ja reuna-alueita sekä Yli-Iin ja Ylikiimingin keskustaajamien alueita. Selvityksen tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia täydentää yhdyskuntarakennetta taajamien keskustoissa ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä, sekä näiden alueiden viihtyisyyden ja vetovoiman lisäämistä taajamakuvaa kehittämällä. Selvityksessä on analysoitu alueiden taajamakuvaa ja rakennetta sekä tutkittu yksityiskohtaisesti alueiden lisä- ja täydennysrakentamismahdollisuuksia. Selvitystä esiteltiin kuntakohtaisissa yleisötilaisuuksissa keväällä 2012.

Selvitysraportti
 

Oulunsalon keskustatoimintojen alueen täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvityksessä on tarkasteltu selvitysalueen toimivuuden ja taajamakuvan parantamista täydennys- ja ympäristörakentamisen keinoin. Tavoitteena on ollut myös edistää kävelyä ja pyöräilyä sekä luoda edellytyksiä monipuolisten palvelujen säilymiselle Oulunsalon keskuksessa sekä uusien syntymiselle Niemenrantaan ja Varjakkaan. Työ sisältää kaupallisen ja liikenteellisen tarkastelun sekä vertailun eri vaihtoehtojen kuntataloudellisista kokonaiskustannuksista.

Selvitysraportti