Ohjelmat, suunnitelmat, hankkeet

Oulun kaupungissa laaditaan useita erilaisia ohjelmia, suunnitelmia ja selvityksiä liittyen kaupunkistrategian ja hankkeiden toteuttamiseen. Niihin voit tutustua alla olevista linkeistä.

Maapoliittiset linjaukset

Asuntopoliittiset linjaukset

Arkkitehtuuriohjelma

Maankäytön toteuttamisohjelma

Kulttuuriympäristöön liittyvät ohjelmat ja selvitykset

Suunnitelmien ja hankkeiden projektikortit

Kyläselvitykset

Muut suunnitelmat ja selvitykset