Hyväksytyt yleiskaavat

Oulujokivarren osayleiskaava

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oulujokivarren osayleiskaavan 21.5.2007. Kaava on lainvoimainen Oulun hallinto-oikeuden päättämässä muodossa. Kaava on oikeusvaikutteinen.


Yleiskaava-aineisto (pdf)
Kaavakartta, (6,5Mt)
Kaavaselostus, ei liitteitä (3,9Mt)
Kaavaselostuksen liitekartat 1-14 (6,4 Mt)
Kantatilatarkastelu (200 kt)
Kaavamerkinnät (200 kt)

Ohjeisto

Rakentamista ohjaamaan on laadittu Oulujokivarren rakennus- ja korjaustapaohjeet sekä arvokkaiden alueiden kehittämisohjeet (pdf).

Johdanto (170 kt)
Osa A. Rakennustapaohjeet (1,3 Mt)
Osa B. Korjaustapaohjeet (850 kt)
Osa C. Arvokkaiden alueiden kehittämisohjeet (4,2 Mt)
 

Selvitykset (pdf)

Rakennusperintö (3,0 Mt)

Maisemaselvitys ja maisemanhoitosuunnitelma (pdf)

Maisemaselvitys & merkinnät (100 kt)
Maisemanhoitosuunnitelman selostus (3,4 Mt)
Kartta Madekoski-Sanginsuu & merkinnät (3,3 Mt)
Kartta Vasankangas-Pikkarala-Lapinkangas & merkinnät (2,6 Mt)

Yhteystiedot

Yleiskaavoitus

Yleiskaavapäällikkö 
Paula Paajanen 044 703 1233

Kaavoitusarkkitehti 
Mika Uolamo 044 703 1230

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki

Oulun kaupungin yleiskaavoitus palkittiin vuonna 2008 Oulun läänin rakennussuojelupalkinnolla, Viisikannalla, erityisen hyvin perinteisen rakennuskulttuurin ja ympäristön huomioon ottavasta Oulujokivarren osayleiskaavasta.