Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan lähtökohtia

Kaupunkistrategia

Yleiskaavan yksi keskeinen lähtökohta on Oulun kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian ja siten myös yleiskaavan strategiset painopisteet ovat:

 • Oulu on Suomen yritysmyönteisin kansainvälinen kasvukeskus.
 • Oulu2026 vahvistaa veto- ja pitovoimaa.
 • Oulu on hiilineutraali 2035.
 • Oulussa jokaisella on mahdollisuus elää terveellistä ja turvallista elämää.
 • Sivistys rakentaa kestävää ja kansainvälistä Oulua.
 • Oulussa on vaikuttavat palvelut, kestävä talous ja hyvinvoiva henkilöstö.

Kaupunkistrategian mukaisesti varaudutaan Tilastokeskuksen ennustetta hieman suurempaan väestön ja työpaikkojen kasvuun kaupunkistrategian mukaisesti.

Selvitykset, suunnitelmat ym.

Yleiskaava tulee perustumaan suunnittelumittakaavan mukaisiin riittäviin selvityksiin. Yleiskaavaprosessin aikana laaditaan ainakin seuraavat selvitykset ja suunnitelmat, joiden aikataulu ja sisältö vaikuttavat ratkaisevasti myös yleiskaavan aikatauluun ja sisältöön:

 • Tehokkaan joukkoliikenteen yleissuunnitelma
 • VILMO-suunnitelman päivitys (nykyinen VILMO), tarkastellaan mm. maisemarakenne, hulevedet, luontoselvitykset, luontotyypit, ekosysteemipalvelut, alueellinen vihertehokkuus, hiilinielut ym.
 • Kaupallinen selvitys
 • Toimialakehitys
 • Voimassa olevan yleiskaavan toteutuneisuus (Uuden Oulun yleiskaava)
 • Yhdyskuntarakenteen sekoittuneisuus (laaditaan MIKSERI-menetelmällä)
 • Energia

Yleiskaava laaditaan myös tiiviissä yhteistyössä merkittävien laadintaprosessien kanssa, joita ovat mm.

Muita keskeisiä lähtökohtia

Lisäksi yleiskaavan laadinnassa hyödynnetään muiden tahojen laatimia tutkimuksia, selvityksiä ja suunnitelmia sekä muita lähtökohtia. Yleiskaavaa ohjaavat oleellisesti:

Lisäksi laadinnassa hyödynnetään muiden Pohjoismaiden yliopistokaupunkien eli Oulun keskeisten kilpailukaupunkien suunnitelmia ja toteutuneita kestäviä ratkaisuja.

KAAVOITUSPROSESSIN VAIHEET JA ALUSTAVA AIKATAULU

Aikataulu riippuu ratkaisevasti laadittavien selvitysten ja suunnitelmien aikataulusta.

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Vireille yhdyskuntalautakunta 23.8.2022 § 453.
OAS nähtävillä 5.9.-7.10.2022.
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 15.9.2022.

Valmisteluvaihe
Yleiskaavaluonnos nähtävillä 2024

Ehdotusvaihe
Yleiskaavaehdotus nähtävillä 2025

Hyväksyminen
Yhdyskuntalautakunta >
kaupunginhallitus >
kaupunginvaltuusto 2025

LISÄTIETOJA

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Kaavoitusarkkitehti, projektipäällikkö
Mika Uolamo
puh. 044 703 1230

Yleiskaavasuunnittelija
Matti Konttinen
puh. 040 168 5354

Kaavoitusassistentti
Satu Huovinen
puh. 050 410 2254


Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Kaavoituksen käyntiosoite: Ympäristötalo, Solistinkatu 2, 90140 Oulu.

Henkilökohtaisesti asioitaessa on erittäin suositeltavaa varata käyntiaika etukäteen esim. sähköpostilla.