Oulun koulun kohteet 2020

Inventointi Oulun koulun arkkitehtuurin kohteista valmistunut!

Oulun koulun kartta

Oulussa syntyi 1980-luvulla arkkitehtuurisuuntaus, joka poikkesi aikansa arkkitehtuurista, herätti keskustelua ja tuotti omaleimaista rakennuskantaa. Rakennuksissa oli vinoja seiniä, rouhevia materiaaleja, tiilimuureja, kekseliäitä yksityiskohtia ja tukevat kattorakenteet - parhaimmillaan näytti siltä, kuin rakennuksilla olisi ollut juuret.

Yhtenä Kulttuuriympäristön teemayleiskaavan perusselvityksenä on nyt valmistunut inventointi Oulun koulun arkkitehtuurista. Raportissa nostetaan esiin Oulun koulun arkkitehtuurin tunnistettuja moderneja rakennuksia ja rakennuskokonaisuuksia. Kohteiden lisäksi raportissa kuvataan niitä ilmiöitä ja ideologioita, jotka ovat aikanaan vaikuttaneet arkkitehtuurisuuntauksen syntyyn ja suunnitteluun.

Inventoinnin tulosten avulla pyritään vastaamaan niin kaupunkisuunnittelussa, täydennysrakentamisen suunnittelussa kuin korjaussuunnittelussakin esiin nouseviin kysymyksiin. Kohdeluettelo ei kuitenkaan ole listaus automaattisesti suojeltavista tai purettavista rakennuksista.

Oulunsalon kunnantalo

Nallikarin majakka

Tutustu Oulun koulua edustavista rakennuksista laadittuihin rakennushistoriaselvityksiin.