Perustietoa kaavoituksesta


Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan mm. asuinalueiden, työpaikkojen, viheralueiden ja liikenteen sijoittuminen. Maankäytön suunnittelujärjestelmä on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Alueidenkäytön suunnittelua ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin ja yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Maakuntakaava on yleispiirteisin kaavataso.

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kaupungin tai sen osan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa yhteen erilaisia toimintoja. Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, jossa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Oulussa yleis- ja asemakaavat laatii yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja hyväksyy pääsääntöisesti kaupunginvaltuusto. Yleis- ja asemakaavojen valmistelusta vastaa yhdyskunta- ja ympäristölautakunta. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Lue lisää Kaavoitus Oulussa -oppaasta (pdf).

Lisätietoa

Usein kysytyt kysymykset

Maankäytön suunnittelujärjestelmä

Suunnittelun kulku

Kaavoituskatsaus

Kulttuuriympäristö

Sanastoa

Kaupunkisuunnitteluseminaari

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin cell Kaupungin vaihde 08 558 410 cell Ympäristötalo 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Huomioithan, että viranomaisille toimitettavat sähköpostit ovat julkisia.

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.