Kulttuuriympäristö

Puistot ja viheralueet

Katu- ja viherpalveluissa vastataan ympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta kaavatasoilla tehtyjen linjausten mukaisesti. Kulttuuriympäristöstä puhuttaessa katu- ja viherpalveluissa vaikutetaan kaavoitusta konkreettisemmin rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön rakennusten seinien ulkopuolella. Tarkemmassa suunnittelussa voidaan vaikuttaa kulttuuriympäristöihin mm. ympäristöön sopivilla materiaalivalinnoilla (kasvit, päällysteet, kalusteet), alueen mittakaavaan sopivalla mitoituksella, huomioimalla alueen tyyli ja merkittävät näkymät.Puistot ja viheralueet -sivuilla pääsee tutustumaan tarjottuihin palveluihin sekä meneillä oleviin hankkeisiin sekä viheralueiden ylläpitoon.
 Kadut -sivuilla pääsee tutustumaan meneillä oleviin hankkeisiin ja katujen ylläpitoon.