Kulttuuriympäristö

Puolivälinkankaan inventointi
Kesällä 2012 toteutettiin Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmän aloitteesta toinen modernin lähiön inventointihanke. Sen kohteena oli Puolivälinkangas rakennuksineen ja viheralueineen. Työstä vastasi Oulun kaupungin yleiskaavoitus. Inventoijina toimivat arkkitehtiharjoittelija Tero Aalto ja maisemasuunnittelun harjoittelija Salla Salovaara. Ensimmäinen vastaava selvitys on laadittu Kaukovainiosta vuosina 2010–2011.

Puolivälinkangas on oululainen esimerkki 1960-luvulla rakennetuista metsälähiöistä. Sille ovat ominaisia laajat viheralueet sekä monipuoliset asunnot ja rakennustyypit. Tuore inventointiraportti ja esitteeksi koottu raportin lyhennelmä kuvaavat lähiön syntyä sekä asuin- ja julkisrakennusten, puistojen ja pihojen ominaisuuksia. Tavoitteena on ollut tunnistaa asuinympäristöön ja rakentamiseen liittyvät arvot sekä tuottaa tietoa modernista rakennuskannasta. Rakennuksia ja viheralueita on analysoitu ja arvotettu esimerkiksi sen mukaan, miten hyvin alkuperäiset suunnitteluperiaatteet ja ominaispiirteet ovat nähtävissä mahdollisista peruskorjausten tuomista muutoksista huolimatta.

Inventointi kuuluu uuden Oulun yleiskaavan selvityksiin. Se tarjoaa hyvän tietopohjan alueen jatkosuunnittelussa erityisesti kaavoituksen ja rakennusvalvonnan käyttöön, mutta sillä toivotaan olevan merkitystä myös alueen asukkaille ja muille alueesta tai aiheesta kiinnostuneille.

Puolivälinkankaan rakennuskannan ja viheralueiden inventoinnin raportti (pdf 17Mt) ja esite (pdf 12Mt) ovat valmistuneet. Kaupunginhallitus hyväksyi inventoinnin jatkosuunnittelussa ohjeellisena noudatettavaksi 11.2.2013. Raporttia myydään Oulu10-palvelupisteessä, Torikatu 10.

LISÄTIETOJA
Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen, p. 044 703 1233, paula.paajanen@ouka.fi

Puolivälinkankaan inventointi