Rajakylä

Rajakylä, ilmakuva

Rajakylän kehittäminen

Rajakylän kaupunginosa sijaitsee Pateniemen suuralueen eteläosassa n. 7 km päässä Oulun keskustasta. Haukiputaantie jakaa kaupunginosan merenpuoleiseen Rajahautaan ja mantereen puoleiseen Rajakylään, jossa keskus palveluineen sijaitsee. Rajakylässä on vajaa 4000 asukasta.

Rajakylässä asuvilta, alueen toimijoilta ja kaikilta alueen kehittämisestä kiinnostuneilta kysyttiin tietoa, ideoita ja ajatuksia Rajakylän keskuksen kehittämiseksi tulevaisuudessa asukaskyselyllä 29.5. - 11.6.2018.

Tavoitteena on kohentaa Rajakylän keskuksen ilmettä sekä tehostaa ja monipuolistaa maankäyttöä. Kyselyn tuloksia käytetään lähtöaineistona alueen kehittämisessä.  Lue lisää: Rajakylän asukaskyselyn tulosten yhteenveto (pdf)

Rajakylän alue oli mukana myös yhtenä case -kohteena MAL-verkoston Asuinympäristön digitaalisuus –hankkeessa, jonka osana tämä kysely toteutettiin. Hankkeen tavoitteena oli asukkaiden ja eri tahojen osallisuuden edistäminen oman asuinympäristön suunnitteluun ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Hankkeessa tuotetaan ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -malli lähiöiden/keskustaajamien tulevaisuuden vision laadintaan ja alueiden kehitystyön tueksi.

Rajakylässä on käynnissä ITU2-hanke, jossa kehitetään uudenlaista toimintamallia. Toimintamallissa yhdistyvät alueen asukkaiden, kolmannen sektorin, seurakunnan sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat. Hankkeen puitteissa Rajakylässä käynnistetään osallistuvan budjetin kokeilu, jossa asukkaat saavat ideoida ja äänestää, mitä toimintaa aletaan yhdessä tekemään. Yhdessä tekeminen voi olla esimerkiksi kerhoja ja ryhmätoimintaa. Teemoja voivat olla hyvinvointi, liikunta, käsityö, ruoanlaitto, kirjallisuus, taide ja kulttuuri. Lisää tietoa löytyy Itu2-hankkeesta

Rajakylä oli mukana lähiöuudistusprojektissa 1996-1999, jonka tuloksista voi lukea projektin loppuraportista (pdf).

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut,
kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Eini Vasu
044 703 2402 

Sähköposti
eini.vasu@ouka.fi