Hyväksytyt yleiskaavat

Salonpään strateginen yleiskaava 2030 

ohjaa yleispiirteisesti kyläalueiden maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen kehitystä tavoitevuoteen 2030 saakka. Strategisessa yleiskaavassa on esitetty mm. eri alueiden luonne, rakentamisen kehittämistavoitteet, arvokkaat alueet ja maankäytön rajoitteet yleispiirteisesti. Oulunsalon kunnanvaltuusto on 12.9.2011 § 47 hyväksynyt Salonpään strategisen yleiskaavan 2030. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellä 27.8.2014 numero 1218/1/13 hylännyt yleiskaavaa koskeneen valituksen.

Kaavakartta (pdf 2,0 Mt)
Kaavaselostus (pdf 6,5 Mt)

Salonpään strategista yleiskaavaa on täsmennetty keskeiselle kyläalueelle erillisellä Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaavalla. 

Salonpään kulttuurihistoriallisesti merkittävälle kylälle on laadittu rakennustapaohjeet.

Yleiskaavoitus

Kaavoitusarkkitehti
Katri Nuutinen, puh 040 836 8300

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki