Selvitykset

Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaavan laadinta

Osayleiskaava perustuu laadittuihin selvityksiin.

Osayleiskaavatyössä on hyödynnetty osin Salonpään strategisen yleiskaavan 2030 ja Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavan 2030 yhteydessä laadittuja selvityksiä.

Osayleiskaavaluonnoksen valmistelun kannalta keskeisiä selvityksiä ovat:  

Osayleiskaavaluonnoksessa esitetyt liikenteen kehittämisratkaisut perustuvat aluevaraussuunnitelmaan, mutta luonnoksessa ei ole esitetty Hailuodontien eteläpuolelle esitettyä rinnakkaistieyhteyttä. Esitettyjen liikenteen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua mm. liittymien sijoittamista koskien.

Lisätietoja osayleiskaavan selvityksistä:
Katri Nuutinen p. 040 836 8300

etunimi.sukunimi@ouka.fi